skip to Main Content

SOCIAL : จิตอาสาลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม ชุมชนมุสลิมหนองตะเคียน อยุธยา
.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำโดย พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมหนองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
.
thailandplus
.

จิตอาสาลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม ชุมชนมุสลิมหนองตะเคียน อยุธยา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ