skip to Main Content

WORLD : จีนเรียกร้องสวีเดนเคารพความเชื่อของมุสลิม
.
จากกรณีกลุ่มนักเคลื่อนไหวขวาจัดสวีเดน ต่อต้านผู้อพยพ จัดกิจกรรมเผาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม
.
หวังเหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้กล่าวว่า เสรีภาพในการแสดง ออกไม่ควรอ้างเป็นเหตุผล ที่จะยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติ หรือ วัฒนธรรม และ ทำให้สังคมหยุดชะงักได้ และ เรา(จีน) หวังว่า สวีเดน จะเคารพความเชื่อทาง ศาสนา ของชนกลุ่มน้อยอย่างจริงจัง รวมทั้งชาวมุสลิม
.
AJArabic
.
#ขุนคมคำ

จีนเรียกร้องสวีเดนเคารพความเชื่อของมุสลิม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ