White Channel

จีน อัฟกานิสถาน และปากีสถาน ให้คำมั่นที่จะกระชับความร่วมมือไตรภาคีด้านความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

WORLD : จีน อัฟกานิสถาน และปากีสถาน ให้คำมั่นที่จะกระชับความร่วมมือไตรภาคีด้านความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
.
เมื่อวันเสาร์ (6) รัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อัฟกานิสถาน-ปากีสถาน ประชุมร่วมในเมืองหลวงของปากีสถาน โดยมี รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน บิลาวัล บุตโตซาร์ดารี ,รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลชั่วคราวของอัฟกานิสถาน อามีร์ คาน มุตตากี ,และ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ฉินกัง
.
จีนยินดีที่จะแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาและเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงกับทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิพหุภาคีขนาดเล็ก ผ่านกลไกทวิภาคีและไตรภาคี รมต.ต่างประเทศของจีน กล่าว
.
ฝ่ายจีนสัญญาว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือไตรภาคีกับอัฟกานิสถานและปากีสถานในด้านความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้าย รักษาวิสัยทัศน์ของความมั่นคงร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือ และยั่งยืน และต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ฉินกังกล่าว
.
เขาเรียกร้องให้เพิ่มความร่วมมือไตรภาคีในการต่อต้านการก่อการร้ายผ่านกลไกต่างๆ เช่น กลไกการประสานงานและความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถานภายในกรอบพหุภาคีระดับภูมิภาค
.
รัฐมนตรีต่างประเทศจีนคาดหวังให้อัฟกานิสถานและปากีสถานดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของพลเมือง สถาบัน และโครงการต่างๆ ของจีน
.
จีนยินดีที่จะเสริมสร้างการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการประสานงานด้านนโยบายกับอัฟกานิสถานและปากีสถานผ่านกลไกความร่วมมือไตรภาคี เพื่อเพิ่มความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์ Qin กล่าวเสริม
.
รมต.อัฟกันและปากีฯ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างจีน-อัฟกานิสถาน-ปากีสถานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
.
พวกเขากล่าวว่าอัฟกานิสถานและปากีสถานยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือไตรภาคีอย่างแข็งขัน กำหนดแผนงานสำหรับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสามประเทศ บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันและผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสองฝ่าย ประชาชนของเพื่อนบ้านทั้งสามและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
.
รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสามเห็นพ้องที่จะรักษาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรภาพ เพิ่มความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน และจัดการกับความแตกต่างและข้อพิพาทอย่างเหมาะสมผ่านการปรึกษาหารือที่เท่าเทียมกัน
.
พวกเขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า จะคัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของอัฟกานิสถาน การคว่ำบาตรฝ่ายเดียวอย่างผิดกฎหมายต่ออัฟกานิสถาน และการกระทำทั้งหมดที่บั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
.
ทั้งสามฝ่ายให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย จีนและปากีสถานแสดงการสนับสนุนรัฐบาลชั่วคราวของอัฟกานิสถานในการเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย อัฟกานิสถานย้ำว่าจะไม่อนุญาตให้กองกำลังใดๆ ใช้ดินแดนของตนเพื่อทำกิจกรรมต่อต้านจีนและปากีสถาน
.
พวกเขายังให้คำมั่นว่า จะเริ่มกลไกการเจรจาอีกครั้งภายในกรอบการเจรจาของรัฐมนตรีต่างประเทศ และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การเกษตร การลดความยากจน และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
.
ทั้งสามประเทศตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือในโครงการ Belt and Road Initiative สนับสนุนการขยายระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถานไปยังอัฟกานิสถาน ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสามและภูมิภาค และปรับปรุงระบบการค้าข้ามพรมแดน เสริมสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจไตรภาคีและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
chinadaily,TRTWORLD

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ