skip to Main Content

POLITICS : จุรินทร์ กรีด อันวาร์ ไม่ใช่เลือดไหล แค่พรรคตัดสินใจเอาหนองออก ให้เลือดใหม่ได้มีโอกาสเข้ามา เผยเลือดใหม่ ปชป.ปัตตานี ได้รับเสียตอบรับดี
.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ให้สัมภาษณ์กรณี นายอันวาร์ สาและส.ส. ปัตตานี พรรคปชป.นั้น ตนได้รับแจ้งจากนายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าปชป. ที่ดูแลภาคใต้ว่า ได้แจ้งให้นายอันวาร์ ทราบแล้วว่าไม่ประสงค์ให้เข้าร่วมประชุมส.ส.ภาคใต้อีก เพราะการประชุม อาจจะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดพรรคที่เป็นภายใน อาทิ แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง การกำหนดทิศทางการทำงาน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นายอันวาร์หาพรรคใหม่เข้าสังกัดได้ทันเวลา ซึ่งตนคิดว่ายุติธรรม โดยจะไม่มีการขับออกจากพรรคในตอนนี้ ส่วนเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันภายในพรรคก็ต้องมีวินัยและปฏิบัติตามมติพรรค มิฉะนั้นจะทำให้ส่วนรวมเสียหายขณะที่ในการทำงานร่วมกันก็ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ปชป. ใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เมื่อเสียงข้างมากภายในพรรคว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามมตินั้น
.
“ผมไม่อยากพูดอะไรมาก แต่ไม่ใช่เรื่องของการทิ้งพรรคหรือเลือดไหลออก แต่บางครั้งพรรคก็ต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นปัญหา พรรคก็ต้องกล้าตัดสินใจเอาหนองออกไป เพื่อให้เลือดใหม่ได้มีโอกาสเข้ามา และสำหรับจังหวัดปัตตานีได้มีเลือดใหม่เข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์แล้วและได้เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งหลายเดือนแล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี”นายจุรินทร์ กล่าว
.
ไทยโพสต์
.

จุรินทร์ กรีด อันวาร์ ไม่ใช่เลือดไหล แค่พรรคตัดสินใจเอาหนองออก ให้เลือดใหม่ได้มีโอกาสเข้ามา เผยเลือดใหม่ ปชป.ปัตตานี ได้รับเสียตอบรับดี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ