skip to Main Content

SOCIAL : จุรินทร์ ชูขยายการค้า บุกตลาด ฮาลาล พร้อมจัดทีมโปรโมต 7 แผนในปี 65 ลุยตลาดซาอุดีอาระเบีย ‘มัลลิกา’ มั่นใจ Saudi Vision 2030 เป็นโอกาสนักลงทุนและสินค้าไทย
.
31 ม.ค. 2565 ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์การค้าของไทยกับซาอุดีอาระเบีย หากมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน สืบเนื่องจากการเยือนของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ตามคำเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบีย นั้น
.
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ข้อวิเคราะห์และรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง เจดดาห์ ระบุว่า เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบีย พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารและเป็นว่าที่กษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบียองค์ต่อไป ทั้งยังเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030 ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศซาอุดิอาระเบีย การที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยมีโอกาสเข้าเฝ้าหารือกับเจ้าชายนั้น ทำให้เป็นโอกาสที่ซาอุดิอาระเบียจะฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในหลายด้าน เช่น การผ่อนปรนการเข้าออกประเทศ การผ่อนปรนมาตรการทางการค้า การสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น การร่วมลงทุนและการนำแรงงานฝีมือจากประเทศไทยเข้าไปทำงานในซาอุดิอาระเบีย
.
ส่วนแผนงานและกิจกรรม ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการค้าระหว่างไทย วางแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของนายจุรินทร์ กับประเทศซาอุฯ มีทั้ง 1.การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของซาอุภายใต้ยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030
.
2.การจัดคณะผู้แทนการค้านักธุรกิจทั้งจากไทยไปซาอุฯ และจากซาอุฯมาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน
.
3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในซาอุฯ เช่น ข้าว อาหารฮาลาลและผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค มากยิ่งขึ้น
.
4.การเชิญผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุ เช่น งานแสดงสินค้าอาหารและสินค้าฮาลาล Saudi Food Expo
.
5.การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางออนไลน์
.
6.การเชิญผู้นำจากซาอุร่วมเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ Online business Matching
.
7.การเชิญผู้นำจากประเทศซาอุร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ทั้งรูปแบบปกติ หรือรูปแบบไฮบริด และรูปแบบออนไลน์
.
ซึ่ง 7 แผนงานนี้จะมีขึ้นในปี 2565 ให้ติดตามความเคลื่อนไหวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และอยากแนะนำให้ติดตามข่าวสารโดยผ่านทุกช่องทางของกระทรวงแล้วผู้ประกอบการที่สนใจจะได้โอกาสและไม่พลาดตลาดสำคัญอีกแห่งหนึ่งนี้
.
ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการอบรมกันไปแล้วอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรองนายกฯ และที่สำคัญในสถานการณ์ Covid ที่ผ่านมาเราเข้าใจผู้ที่ขาดสภาพคล่องการลงทุน ดังนั้นนายจุรินทร์และกระทรวงพาณิชย์ทำการส่งเสริมท่านด้วยโครงการกู้เพื่อส่งออกโดยตรงผ่าน Exim Bamk ที่เน้นกลุ่ม SMEs เพิ่มขึ้นด้วย
.
ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดการค้าที่มีโอกาสเติบโต โดยนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โฟกัสตลาดนี้เพิ่มเติมตั้งแต่ต้น เพราะนอกจากประเทศซาอุฯแล้ว ยังเป็นประตูการค้านำสู่อีกหลายประเทศในภูมิภาคและนโยบายใหม่ของประเทศซาอุฯ เขาต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเพิ่มภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ ภาคการร่วมลงทุน ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าและกำลังการผลิตจำนวนมาก นั่นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทย โดยการร่วมลงทุนปัจจุบันมีนักธุรกิจทั้งสองประเทศสนใจที่จะร่วมลงทุนระหว่างกันประกอบกับนโยบายใหม่ Saudi Vision 2030 ที่เน้นเพิ่มการลงทุนโดยซาอุดิฯ มีความต้องการความเชี่ยวชาญการลงทุนจากไทยในด้านการทำฟาร์มและเน้นเลี้ยงกุ้ง ปลา ไก่ การทำธุรกิจโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร กิจการเฟรนด์ไชส์ ขณะเดียวกันนักธุรกิจซาอุดิฯ ก็สนใจร่วมลงทุนในประเทศไทยเราทางด้านกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร พลังงาน และเมืองแร่ เช่นกัน
.
นางมัลลิกา ระบุด้วยว่า ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับซาอุฯในปี 2564 มีมูลค่า 7,301 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.8% แยกเป็นการส่งออก 1,638 ล้านเหรียญสหรัฐ และเรานำเข้ามา 5,662 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น-ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องซักผ้า-เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก ข้าวและผลิตภัณฑ์ พลาสติก อาหารสัตว์เลี้ยง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น และที่สำคัญประเทศเราก็ยังต้องนำเข้าสินค้าจากเขา คือน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่นๆและเศษโลหะ เป็นต้น.
.
ไทยโพสต์
.
#ขุนคมคำ

จุรินทร์ ชูขยายการค้า บุกตลาด ฮาลาล พร้อมจัดทีมโปรโมต 7 แผนในปี 65 ลุยตลาดซาอุดีอาระเบีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ