skip to Main Content

SOCIAL : “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ดันส่งเสริมอาหารฮาลาลเชื่อมการค้าโลกมุสลิม พร้อมสนับสนุนการค้าชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
.
เมื่อ 16 ก.ย. 65 ที่ห้องน้ำพราวบอลลูน โรงแรมซีเอสปัตตานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระกรวงพาณิชย์ เป็นประธานผ่านระบบ ZOOM เปิดงานพาณิชย์ Local Economy Coaching For The Successor เชื่อมการค้าโลกมุสลิมฮาลาล เพื่อผลักดันส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลาง โดยมีว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมในกิจกรรม ทั้งยังจัดเวทีเสวนา Local Economy Coaching For The Successor เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานี นราธิวาส และ จ.ยะลา จำนวน 1 พันคน
.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าฮาลาลที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาได้ในอนาคต และอาหารฮาลาลยังถือเป็นสินค้าที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงในด้านอาหารให้ประเทศ และทั่วโลกไปได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ไก่ แพะ แกะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทางรัฐบาลได้เจรจากับทางซาอุดีอาระเบีย ขอให้ได้ช่วยเปิดตลาดให้ทางประเทศไทย และเดินทางมาร่วมตรวจสอบโรงงานผลิตเพื่อรับรองให้ตราฮาลาล และสามารถส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังซาอุดีอาระเบีย และประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ ต่อไปได้
.
นอกจากนี้ ทางด้านการค้าชายแดนใต้ทั้ง 9 ด่าน สามารถเปิดด่านได้ทั้งหมด ทำให้การค้าชายแดน พืชผลทางการเกษตรไหลเวียนออกนอกประเทศ ช่วยดึงราคาในประเทศให้เพิ่มขึ้นสูงต่อไปได้ และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บริเวณด่านการค้าชายแดนสามารถเดินหน้า และกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้ว
.
ผู้จัดการออนไลน์

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ดันส่งเสริมอาหารฮาลาลเชื่อมการค้าโลกมุสลิม พร้อมสนับสนุนการค้าชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ