จุฬาราชมนตรีประกาศดูดวงจันทร์ วันอีฎิ้ลฟิตริ 20 เมษายนนี้

SOCIAL : จุฬาราชมนตรีประกาศดูดวงจันทร์ วันอีฎิ้ลฟิตริ 20 เมษายนนี้
.
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1444
.
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
.
หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว มายังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
.
ที่มา : สน.จุฬาราชมนตรี
.

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 133 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง