skip to Main Content

COVID-19 : จ.ยะลา คงเคอร์ฟิว เข้าจังหวัด ต้องสแกน Yala Safe Alert พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ถึงจะเข้าจังหวัดได้
.
17 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำด่านรอยต่อจังหวัดยะลา – ปัตตานี ถนนสาย 418 บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านขาเข้าตัวเมืองยะลา ยังต้องเพิ่มความเข้มงวด สำหรับบุคคลทุกคน ที่เดินทางเข้าจังหวัด ต้องสแกน คิวอาร์โค้ด “Yala Safe Alert”กรอกข้อมูลประวัติการเดินทาง รวมทั้ง ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ถึงจะเข้าจังหวัดได้ และเพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 38)
.
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้มีคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา ที่ 307/2564 ให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้ง การห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่เกิน 50 คน ปิดสถานที่เสี่ยง รวมไปถึง มาตรการอื่นๆ อาทิ การจำกัดเวลา ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านนวด ฯลฯ เปิดไม่เกิน 4 ทุ่ม สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศธ.อว.) และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยจะมีผล ตั้งแต่วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
.
ด้านเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ได้ตั้งจุด Swab เชื้อโควิด-19 สำหรับพี่น้องประชาชนในย่านเศรษฐกิจ จุดแรก ตั้งที่หน้าโรงแรมเมโทร เขตเทศบาลนครยะลา จุดที่สอง ตั้งที่หน้าโรงแรมโคล่า เขตเทศบาลนครยะลา ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องย่านสายกลาง ย่านรวมมิตรมา Swab เพื่อคนยะลาจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเร็ววัน
.

จ.ยะลา คงเคอร์ฟิว เข้าจังหวัด ต้องสแกน Yala Safe Alert พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ