skip to Main Content

SOUTH : จ.ยะลา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน
.
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้เผยถึง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ว่า ปีที่ผ่านมา จ.ยะลา ประสบอุทกภัย มาก ในปีนี้ก็ได้ประชุมระดมทุกภาคส่วน เตรียมรับบอุทกภัย ซึ่งปลายเดือนนี้ พ.ย 64 ไปจนถึง ธ.ค และ ม.ค เข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ ซึ่ง จ.ยะลา เอง ประสบปัญหาเนื่องจากน้ำไหล จากน้ำฝน ไหลมาจากภูเขา แม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี ที่มีต้นน้ำจาก จ.นราธิวาส อ.รามัน เกิดน้ำหลาก น้ำท่วมตลอด ส่วนแม่น้ำปัตตานี ต้นน้ำที่ อ.เบตง น้ำมาจากเขื่อนบางลาง ซึ่งเราทราบว่าน้ำมาจากไหน ท่วมทุกครั้ง ทุกปี ตอนนี้ก็ได้วางแผนระบายน้ำจากเขื่อนบางลาง ซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุฯ จะเพิ่ม 10% ทางจังหวัดก็ได้เตรียมพร่องน้ำ ไว้แล้ว ตอนนี้เขื่อนมีน้ำ 50% รวมถึง มีคณะติดตามเฝ้าระวังระบบน้ำฝน ที่กระทบมากคือ รามัน ทั้งน้ำฝน น้ำจากแม่น้ำสายบุรี ก่อนลงปัตตานี ต้องผ่านยะลา ส่วนแม่น้ำปัตตานี เกิดจากการปล่อยน้ำเขื่อนระบายน้ำ และจากน้ำฝน ซึ่งจะท่วมที่เมือง กรงปินัง แต่เป็นการท่วมที่ไม่นาน ก็ได้มีแผนเผชิญเหตุ ระดมเครื่องมือ เครื่องใช้ จุดไหนน้ำท่วมมีเครื่องสูบน้ำ เรือ พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว เผชิญเหตุ ฟื้นฟู ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
.
อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่า ขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการทั้งทางสถานีวิทยุต่างๆ เสียงตามสาย ซึ่งทาง กองทัพภาค 4 ตำรวจ จังหวัด ท้องถิ่น 8 อำเภอ เตรียมป้องกันไว้แล้ว พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จะให้พี่น้องเดือดร้อนน้อยที่สุด
.
ที่มา : NBTยะลา

จ.ยะลา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ