White Channel

ชมรมมุสลิมพะเยา ออกบูธลองชุดอิสลาม ฮิญาบ โต๊ป บอร์ดความรู้ พร้อมแจกอนทผลัม

SOCIAL : ชมรมมุสลิมพะเยา ออกบูธลองชุดอิสลาม ฮิญาบ โต๊ป บอร์ดความรู้ พร้อมแจกอนทผลัม ฟรี!
.
Alhamdulillah✨
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ชมรมนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์ชมรม และเปิดรับสมาชิกชมรมภายใต้กิจกรรม “มหกรรมเปิดโลกกิจกรรม2023” ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
.
ภายในบูธของชมรมนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของมุสลิมและได้มีการเปิดให้นิสิตต่างศาสนิกได้ทดลองสวมใส่เครื่องแต่งการของมุสลิม อาทิฮิญาบ เสื้อกูรง เสื้อโต๊ป เสื้อมลายู หมวกกะปิเยาะ และมีการแจกให้ทดลองซามารอเด็ง(กรือโป๊ะ) และอินทผลัม ฟรี!!! แก่นิสิตที่เข้ามาภายในบูธ ทั้งยังมีการแสดงบอร์ดความรู้กับนิสิตต่างศาสนิกเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

Jazakumullah khairan
ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนแก่ทุกท่านซึ่งรางวัลที่ดี


  • ขอบคุณ

ชมรมนิสิตมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา

อ้อมกอดแห่งขุนเขา

MuslimUP

เปิดโลกกิจกรรม2023

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ