skip to Main Content

SOCIAL : ชมรมมุสลิม ม.พะเยา ออกบูธ ชวนรู้จักอิสลาม
.
เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2565 ชมรมนิสิตมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์ชมรม และเปิดรับสมาชิกชมรมภายใต้กิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ณ อาคารสงวนเสริมศรี
.
ภายในบูธของชมรมมุสลิม ได้มีการจัดแสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของมุสลิมและได้มีการเปิดให้นิสิตต่างศาสนิกได้ทดลองใส่และมีการให้ชิมขนมแก่นิสิตที่เข้ามาภายในบูธและยังมีการให้ความรู้กับนิสิตต่างศาสนิกเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

.
ขอบคุณ ภาพถ่าย/เนื้อหา
#ชมรมนิสิตมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา
#เปิดโลกกิจกรรม2022

ชมรมมุสลิม ม.พะเยา ออกบูธ ชวนรู้จักอิสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ