skip to Main Content

SOUTH : ชายชาวยะลาแห่สมัคร อส. คึกคัก แม้สถานการณ์ในพื้นที่ยังรุนแรง

.

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.64ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  ได้มาอำนวยความสะดวก และ ดูแลความเรียบร้อย การเปิดรับสมัคร บุคคลเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ประจำการ ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของอำเภอเบตง  จังหวัดยะลาที่เปิดรับ จำนวน 17 อัตรา / ซึ่งมีผู้ชาย อายุตั้งแต่ 21 – 35 ปี เดินทางมาสมัครเป็นจำนวน มาก ถึงแม้ว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นบุตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทหารกองประจำการ ทหารพราน หรือ สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร

 

โดย นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า การเปิดรับสมัครในครั้งนี้ เน้นความโปร่งใส่ ในการดำเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เปิดรับสมัคร และในวันนี้ได้มีการจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่สมัครที่จะเป็น อส. ประจำอำเภอเบตง จำนวนกว่า 285 คน เพื่อเข้าบรรจุเป็น อส.ในพื้นที่ เพื่อไปประจำ “ชุดคุ้มครองตำบล” หรือ ชคต.

 

โดยมีเกณฑ์การทดสอบ ต้องผ่านการตรวจสอบความฟิตถึง 3 สถานีด้วยกัน เริ่มจากสถานีแรก ทดสอบดันพื้น หรือวิดพื้น สถานีที่สอง ลุกนั่ง หรือที่เรียกว่า “ซิตอัพ” และสถานีที่สาม “วิ่ง” ระยะทางถึง 2 กิโลเมตร แต่ละสถานีจะมีการจับเวลาด้วย ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จะยังไม่ได้รับการบรรจุเป็น อส.ทันที แต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์อีกในขั้นตอนสุดท้าย โดยในส่วนของ อส.อำเภอเบตง รับได้เพียง 17 นายเท่านั้น แต่มาสมัครกว่า 285 คน

.

บ้านเมือง

.

#ขุนคมคำ

ชายชาวยะลาแห่สมัคร อส. คึกคัก แม้สถานการณ์ในพื้นที่ยังรุนแรง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ