skip to Main Content

WORLD : ชาวกรุงเอเธนส์ร่วมการประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด-19
.
15 กรกฎาคม 64 ชาวกรุงเอเธนส์ กรีซจำนวนมากกว่า 5,000 คน ร่วมการประท้วงต่อต้านโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภา บางคนโบกธงชาติและไม้กางเขน ทั้งร้องตะโกนขับไล่นายกรัฐมนตรี คิเรียกอส มิตโซตาคิส
.
การประท้วงในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประท้วงมากที่สุด หลังจากที่มีการเผยแพร่ผลการสำรวจล่าสุดโดยพอส ฟอร์ สกาย ทีวี (Pulse for Skai TV) ที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการฉีดวัคซีน ทั้งสนับสนุนให้มีการบังคับการฉีดวัคซีนในประชากรบางกลุ่ม โดยเมื่อวันจันทร์ (12 ก.ค.) รัฐบาลได้ออกคำสั่งบังคับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน ในขณะที่ประเทศมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่แกนนำกลุ่มผู้ประท้วงยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือก
.
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มีความเห็นว่าการประท้วงเป็นเรื่องปกติในกรีซ โดยในในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการประท้วงหลายประเด็นตั้งแต่การคัดค้านกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ไปจนถึงการประท้วงปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซา
.
กรีซมีประชากร 11,000,000 คน ซึ่งประมาณร้อยละ 41 ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว และมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 444,700 คนนับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้น มีผู้เสียชีวิต 12,782 ราย แต่ในวันพุธ (14 ก.ค.) กรีซมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากเกือบ 3,000 คน
.
จส.100
euronews
.

ชาวกรุงเอเธนส์ร่วมการประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ