skip to Main Content

NEWSCLIP : ชาวกาซ่าจับปลาเพิ่มขึ้นหลังอิสราเอลขยายเขตประมง บางส่วนหันเลี้ยงปลาในบ่อ ไร้วิตกอิสราเอลกดดัน
.
สำนักข่าว Maan ของปาเลสไตน์อ้างแถลงการณ์ของ COGAT เมื่อวันอังคาร(30ส.ค.) โดยกล่าวว่า อิสราเอลเพิ่มเขตจำกัด เขตประมงนอกชายฝั่งฉนวนกาซ่า ขยายเป็น 15 ไมล์ทะเล (28 กม.)
.
อิสราเอลมักจำกัดเขตให้ชาวประมงในฉนวนกาซาเป็นมาตรการลงโทษเพื่อตอบสนองต่อการประท้วงหรือนโยบายของกลุ่มฮามาส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของชาวประมงราว 4,000 คน และอีกอย่างน้อย 1,500 คนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้
.
ภายใต้สนธิสัญญาออสโลที่ลงนามในปี 2536 อิสราเอลมีหน้าที่ต้องอนุญาตให้ทำการประมงได้ไกลถึง 20 ไมล์ทะเล (37 กม.) แต่ยังไม่เคยมีการบังคับใช้
.
ในทางปฏิบัติจริง อิสราเอลอนุญาตให้ทำการประมงได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล (22 กม.) จนถึงปี 2549
หากสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกาซ่ารุนแรง มักจะบังคับเขตประมงลดลงเหลือ 6 และต่อมาเหลือเพียง 3 เท่านั้น เป็นผลให้จับปลาได้น้อยลง
.
หลังเพิ่มเขตทำประมง ชาวประมงปาเลสไตน์ในท่าเรือฉนวนกาซ่าสามารถจับปลาได้เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ชาวประมงบางส่วน หันมาเลี้ยงปลาในบ่อที่ทำจากผ้าใบแทน เพื่อไม่ต้องกังวลว่า วันใดอิสราเอลจะกดดันลดเขตประมงอีกในอนาคต
.
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เรือปืนของอิสราเอลเปิดฉากยิงด้วยปืนกลใส่เรือประมงของชาวปาเลสไตน์ที่ทำงานในทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของฉนวนกาซ่าในเช้าวันเสาร์ (4)โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต คณะกรรมการชาวประมงกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนอกพื้นที่อัล-ซูดานียา และเสริมว่าชาวประมงกำลังทำการประมงภายในพื้นที่ที่อนุญาตให้ทำการประมงได้
.
https://english.palinfo.com/48330
อัลญะซีเราะฮฺ
.
#ขุนคมคำ เรียบเรียง

ชาวกาซ่าจับปลาเพิ่มขึ้นหลังอิสราเอลขยายเขตประมง บางส่วนหันเลี้ยงปลาในบ่อ ไร้วิตกอิสราเอลกดดัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ