skip to Main Content

WORLD : ชาวซิกข์เปิดวัดให้มุสลิมละหมาดหลังฮินดูขวาจัดห้ามละหมาดที่สาธารณะ
.
18 พฤศจิกายน 64 ชาวซิกข์ ในคุรุคราม รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย เปิดพื้นที่วัดให้มุสลิมละหมาดวันศุกร์ หลังฮินดูขวาจัด ขัดขวางห้ามละหมาดวันศุกร์ในที่สาธารณะ เนื่องจากพื้นที่มัสยิดไม่เพียงพอ
.
Sherdil Singh Sandhu ประธานวัดซิกข์ Gurdwara Guru Singh Sabha กล่าวว่าพวกเขาจะอนุญาตให้สมาชิกของทุกศาสนาใช้สถานที่สำหรับการละหมาด “ชุมชนมุสลิมกำลังประสบปัญหาเนื่องจากขาดพื้นที่ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้สถานที่ของวัดซิกข์ทั้ง 5 วัด ของเราสำหรับละหมาดวันศุกร์ ทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรามีศรัทธาในความเป็นมนุษย์และคุณค่าของมนุษย์” เขากล่าว
.
ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การต่อต้านของชาวฮินดูขวาจัดที่ห้ามมุสลิมละหมาดในที่สาธารณะได้ รุนแรงขึ้น โดยการวางขี้วัวจำนวนมาก และอ้างว่าจะทำสนามวอลเลย์บอล
.
ขณะที่จนท.ตำรวจ อ้างกฎข้อตกลงว่า หากพื้นที่ใดมีประชาชนคัดค้าน พื้นที่นั้นก็ห้ามละหมาดวันศุกร์ ในที่สาธารณะ
.
ที่มา
hindustantimes
.
#ขุนคมคำ

ชาวซิกข์เปิดวัดให้มุสลิมละหมาดหลังฮินดูขวาจัดห้ามละหมาดที่สาธารณะ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ