White Channel

ชาวบ้านผวา เสือออกมาหากินใกล้ชุมชน อ.ธารโต จ.ยะลา

SOUTH : ชาวบ้านผวา เสือออกมาหากินใกล้ชุมชน อ.ธารโต จ.ยะลา ในเบื้องต้นพบรอยเท้าขนาดเท่าฝ่ามือ ยืนยันว่าน่าจะเป็นรอยเท้าเสือจริง แจ้งชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวัง
.
เมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จากกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา แจ้งว่าพบสัตว์ป่าเป็นเสือ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเสือชนิดใด ได้ออกหากิน และได้กัดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตาย ซึ่งได้แจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบเพื่อยืนยันแล้ว
.
ล่าสุด มีความคืบหน้าที่ชาวบ้านแจ้งมาอีกครั้งว่า ขณะนี้เสือได้มาในเขต ม.4 บ้านปูโละสะนีแย ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด. อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันขึ้นไปตรวจสอบตามรอยเท้าที่พบเพื่อยืนยัน จะได้แจ้งชาวบ้านให้ระมัดระวัง ซึ่งรอยเท้าเสือที่ชาวบ้านพบมีลักษณะเท่าฝามือ ยืนยันว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของเสือจริง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวทราบ และระมัดระวังตัวกันด้วย
.
ผู้จัดการออนไลน์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ