White Channel

ชาวบ้านพัฒนาการ 38 ดีใจจนท.รัฐรับฟังปัญหา ปมสร้างทำนบกระทบวิถีชีวิต

SOCIAL : ชาวบ้านพัฒนาการ 38 ดีใจจนท.รัฐรับฟังปัญหา ปมสร้างทำนบกระทบวิถีชีวิต
.
มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อด พัฒนาการ38 มีการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการทำนบกั้นน้ำคลองประเวศโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับตัวแทนของรัฐ
.
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 13:30 น. ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กุรงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสวนหลวง และชาวบ้าน 9 ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวงเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์โครงการทำนบกั้นน้ำคลองประเวศเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
.
นายปวินท์สรรค์ กัลป์ยาณพันธ์ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กุรงเทพมหานคร กล่าวถึงหลักการและเหตุผลของโครงการโดยระบุว่าเพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยยืนยันว่าตามหลักวิชาการแล้วการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำจะมีประโยชน์จริงๆ
.
ด้านนายสมศักดิ์ สากลวารี ประธานชุมชนพัฒนาคลองสะแก ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน 9 ชุมชน กล่าวแสดงความกังวลถึงผลกระทบของโครงการนี้ต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังพึ่งพาอาศัยสายน้ำในการสัญจรและประกอบอาชีพ และเสนอว่าอยากให้งบของโครงการนี้ถูกนำไปใช้ในการขุดลอกคลองหรือดูดเลนน่าจะมีประโยชน์ในการระบายน้ำมากกว่ารวมถึงสร้างผลกระทบเชิงลบต่อชาวบ้านน้อยกว่าด้วย
.
นายปวินท์สรรค์กล่าวว่า ทำนบกั้นน้ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการน้ำเท่านั้น ยังต้องประกอบด้วยการขุดลอกคลองและวิธีการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการระบายน้ำ อย่างไรก็ตามเมื่อมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่หลายคนที่แสดงความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ แม้โดยตำแหน่งตนจะไม่มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติหรือยกเลิกโครงการแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวตนก็ไม่อยากดำเนินโครงการต่อเพราะจะมีปัญหากับชาวบ้าน
.
ผู้อำนวยการกองระบบคลองยืนยันว่าขณะนี้โครงการยังไม่ได้เริ่มนับ 1 แม้จะได้รับงบประมาณมาแล้วแต่สามารถยกเลิกโครงการได้ อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากพื้นที่ในวันนี้จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจเพื่อพิจารณาต่อไป
.
นายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้ดีใจที่การพูดคุยและรับฟังระหว่างกันเป็นไปในทางบวก เจ้าหน้าที่รัฐฟังประชาชน และยืนยันว่าหากการพัฒนาใดสอดรับกับวิถีชุมชน ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลือภาครัฐด้วย แต่หากมีการดำเนินโครงการใดๆ โดยไม่สนใจความเห็นของชาวบ้านพวกตนก็พร้อมจะต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นกัน
.
WHITENEWS

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ