skip to Main Content

SOUTH : ชาวบ้านในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ดีใจ หลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจ ปชช.รายครัวเรือนยากจน
.
เมื่อ 9ธ.ค.64 จากการลงพื้นที่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยกองประสานและเร่งรัดเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการติดตามและสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนตามโครงการ“ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” เพื่อนำร่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พ้น จากความยากจน
.
นางสาวยาใจ พนศิริ อายุ 34 ปี เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล TPMAP 5 มิติ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ครอบครัวของตนมีสมาชิกอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 คน รวมถึงมีลุงที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นานกว่า 30 ปี ตนและสามีต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งตนก็ยังมีลูกอีก 2 คนที่ยังเรียนหนังสือ ซึ่งหากวันไหนไม่มีเงิน ลูกก็จะไม่ได้ไปโรงเรียน เนื่องจากตนนั้นไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง อาศัยการรับจ้างกรีดยางแต่ละวัน หากวันไหนทำเยอะก็จะได้เยอะ วันไหนทำน้อยก็จะได้น้อย ตามเปอร์เซ็นของเจ้าของสวนยาง ที่แบ่งให้นอกจากนี้บ้านที่อาศัยอยู่ก็ต้องเช่าเดือนละ 1,000 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่อนข้างเยอะ และไม่เพียงพอต่อสมาชิกภายในบ้านทั้งหมด หากได้รับการดูแลเชื่อว่าจะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
.
ด้านนายณรงค์ เข็มเพชร อายุ 50 ปี เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า ดีใจมาก ๆ ที่ทางศอ.บต.เข้ามาเยี่ยมรวมถึงมาสำรวจข้อมูลความยากจนของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้คนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาส และสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ หากอนาคตหน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริม ตนอยากให้ส่งเสริมในเรื่องของการทำการเกษตร เช่นการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตร วิธีการทำยาฆ่าแมลงแบบปลอดสารพิษ หรือการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเองได้อีกด้วย
.
อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดยะลา มีกลุ่มเป้าหมายนำร่องทั้งหมด 142 ครัวเรือน 46 ตำบล 8 อำเภอ ซึ่งหลังจากนี้ศอ.บต.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจครัวเรือนยากจน เสนอคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย พิจารณาปรับปรุงคุณภาพชีวิตรายครัวเรือนให้ตรงตามเป้าหมาย โดยมีข้าราชการศอ.บต.ที่รับผิดชอบรายครัวเรือนั้นตามประกบและติดตาม ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อร่วมกันกำหนดให้เป็นแผนของชุมชนต่อไป
.
สวท.เบตงNews
.
#ขุนคมคำ

ชาวบ้านในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ดีใจ หลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจ ปชช.รายครัวเรือนยากจน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ