skip to Main Content

ชาวปาเลสไตน์ประณามอิสราเอลปิดสำนักงานอัล-ญะซีเราะฮฺ

 

เว็ปไซด์ข่าว Middle East Monitor รายงานจากสำนักข่าว อะนาดูลู ว่า เมื่อวานนี้ กลุ่มในปาเลสไตน์หลายกลุ่มรวมถึงกระทรวงมหาดไทยปาเลสไตน์ ประณามแผนเตรียมปิดสำนักงาน สำนักข่าว อัล-ญะซีเราะฮฺ ในนครเยรูซาเล็ม

 

ซึ่งนายฮาซิม กอซิม โฆษกกลุ่มหะมาส บอกว่า การเคลื่อนไหวนี้ของอิสราเอลพยายามที่จะจำกัดการเผยแพร่ความเป็นจริงของอิสราเอลที่ละเมิดต่อชาวปาเลสไตน์ โดยเขากล่าวต่อว่า อัล-ญะซีเราะฮฺ ได้เล่าเรื่องราวของชาวปาเลสไตน์หลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เปิดเผยการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลในช่วงที่อิสราเอลก่อเหตุอุกอาจต่อฉนวนกาซ่า รวมถึงมัสยิด อัล-อักศอ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิสราเอลไม่ชอบ

 

ในขณะเดียวกัน โฆษกของกลุ่ม ญิฮาดอิสลาม ในปาเลสไตน์ บอกว่า ความพยายามปิดสำนักงานอัล-ญะซีเราะฮฺ มุ่งเป้าไปที่จะปิดข่าวอาชญากรรมที่เกิดจากการรุกรานของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์และชาวเยรูซาเล็ม

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารอิสราเอล บอกว่า อิสราเอลจะร่วมมือกับชาติรัฐอ่าว ซึ่งประเทศรัฐอ่าวเหล่านี้ชี้ว่าช่อง อัล-ญะซีเราะฮฺ เป็นเครื่องมือของกลุ่มไอเอส, ฮีซบุลลาต และ อิหร่าน

ชาวปาเลสไตน์ประณามแผนอิสราเอลปิดสำนักงานอัล-ญะซีเราะฮฺ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ