skip to Main Content

WORLD : ชาวปาเลสไตน์เตรียมพร้อมปศุสัตว์ สำหรับวันอีดอีดิลอัฎฮาที่กำลังจะมาถึง

ชาวปาเลสไตน์กำลังเตรียมความพร้อมปศุสัตว์ ที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการเชือดพลีในเทศกาลอีดิลอัฎฮาที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน โดยมีวัวและแกะถูกเตรียมไว้ราว 35,000 ตัว

อะห์มัด อัลบาฏินี เกษตรกรคนหนึ่งในกาซาบอกว่า เขาไม่มีวัวเหลือสำหรับขายแล้วเพราะประชาชนและองค์กรการกุศลต่างเข้ามาซื้อกันล่วงหน้า นอกจากนี้องค์กรการกุศลอีกหลายแห่งยังมีแผน ที่จะนำเข้าปศุสัตว์จากต่างประเทศสำหรับเทศกาลอีดด้วย

สำหรับวัวจะคิดราคาตามน้ำหนักตัวที่กิโลกรัมละ 149.95-190.22 บาทตามชนิดของวัว ส่วนแกะราคากิโลกรัมละประมาณ 229.18 บาท

ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ในการซื้อสัตว์สำหรับเชือดพลี ตลอดจนปัญหาการเก็บรักษาเนื้อสัตว์หลังการเชือดและของสดนานาชนิด เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่

นอกจากนี้มีปัญหาการว่างงานและความยากจนที่สูงขึ้น ยังทำให้ประชาชนในพื้นที่ปิดล้อมประสบความยากลำบากมากขึ้น ในการซื้อหาสัตว์สำหรับเชือดพลี

ชาวปาเลสไตน์เตรียมพร้อมปศุสัตว์ สำหรับวันอีดอีดิลอัฎฮาที่กำลังจะมาถึง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ