skip to Main Content

ชาวปาเลสไตน์ 1.8 แสนคนในเวสต์แบงก์กำลังขาดแคลนน้ำสะอาด

กลุ่มสิทธิมนุษยชนรายงานว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนาบลุส เวสตแบงก์ ปาเลสไตน์ กำลังขาดแคลนน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังทางการอิสราเอลได้ขัดขวางชาวปาเลสไตน์จากการขุดบ่อน้ำใหม่ และการหาแหล่งน้ำอื่น ๆ ใกล้กับแม่น้ำจอร์แดนและทะเลเมดิเตอเรเนียน และปฏิเสธที่จะขายน้ำให้กับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ทำให้พวกเขาต้องซื้อน้ำจากเอกชนซึ่งมีราคาสูงและใช้มันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ในปี 2014 ชาวปาเลสไตน์ใช้น้ำเฉลี่ย 80 ลิตร/คน/วัน น้อยกว่าเกณฑ์ต่ำสุดที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ที่ 100 ลิตร/คน/วัน ขณะที่ภาคประชาชน ธุรกิจและพาณิชย์ของอิสราเอลกลับใช้น้ำเฉลี่ยสูงถึง 287 ลิตร/คน/วัน สูงกว่าชาวปาเลสไตน์เกือบ 4 เท่า

B’Tselem สื่ออิสราเอลตั้งข้อสังเกตว่า “อิสราเอลได้ขัดขวางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้านน้ำสะอาดของชาวปาเลสไตน์ ทำลายและยึดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม และจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำในท้องถิ่น เช่น น้ำพุ บ่อน้ำและอ่างน้ำฝนของปาเลสไตน์” มาตรการเหล่านี้จะทำให้ชาวปาเลสไตน์ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างถาวร

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อิสราเอลถือว่าน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดในเวสต์แบงก์เป็นเพียงทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้น ส่วนชาวปาเลสไตน์ต้องซื้อมันในราคาแพง

ที่มา : MEMO

ชาวปาเลสไตน์ 1.8 แสนคนในเวสต์แบงก์กำลังขาดแคลนน้ำสะอาด – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ