ชาวมุสลิมเฉลิมฉลองวันอีด ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเดือนเราะมะฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามในวันเสาร์ (22) ในกรุงปักกิ่ง

WORLD : ชาวมุสลิมเฉลิมฉลองวันอีด ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเดือนเราะมะฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามในวันเสาร์ (22) ในกรุงปักกิ่ง ชาวจีนและชาวมุสลิมต่างชาติเข้าร่วมพิธีละหมาดใหญ่ที่มัสยิดหนิวเจีย และชิมอาหารอันโอชะที่ถนนหนิวเจีย ในเขตซีเฉิง กรุงปักกิ่ง
.
Global Times

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 83 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง