skip to Main Content

WORLD : ชาวฮินดูวางขี้วัวขวางละหมาดวันศุกร์ ในคุรุคราม อินเดีย
.
กลุ่มชาวฮินดูขวาจัด ฮินดูทวา ในคุรุคราม รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย ประท้วงต่อต้านมุสลิม ไม่ให้ละหมาดในที่สาธารณะ เมื่อ ศุกร์ 12 พ.ย.64 โดยเฉพาะการละหมาดวันศุกร์ จึงพยายามขัดขวางเช่น เอาขี้วัวมาวางในพื้นที่ที่มุสลิมใช้รวมตัวละหมาดวันศุกร์ โดยอ้างว่าวางแผนจะสร้างสนามวอลเลย์บอล
.
รายงานของ NDTV เสริมว่าเจ้าหน้าที่ของ คุรุคราม ได้แจ้งชาวมุสลิมว่า การอนุญาตสถานที่สำหรับละหมาด จะถูกยกเลิกหากมีการคัดค้านจากชาวบ้าน
.
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเสนอพื้นที่ละหมาด 8 แห่ง เหล่านั้นถูกยกเลิกไปเนื่องจากเหตุผลชาวบ้านคัดคาน
.
ทั้งนี้ การละหมาดในที่สาธารณะของมุสลิมในอินเดีย บางพื้นที่เนื่องจากจำนวนคนที่มาก ,มัสยิดอยู่ไกลจากที่ทำงาน ,การเดินทางใช้เวลานาน และไม่มีมัสยิดในพื้นที่ฮินดู
.
มุสลิมจึงตกลงกับทางการรัฐ ขออนุญาตทำการละหมาดวันศุกร์ในที่สาธารณะ โดยได้รับอนุญาต 29 แห่ง แต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มฮินดูขวาจัดเริ่มทำการต่อต้านการละหมาดในที่สาธารณะดังกล่าว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดคือพื้นที่ 12A
.
timenownews
.
#ขุนคมคำ

ชาวฮินดูวางขี้วัวขวางละหมาดวันศุกร์ ในคุรุคราม อินเดีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ