skip to Main Content

WORLD : ชาวฮินดูหลายสิบคน จับชุมนุมประท้วงการละหมาดวันศุกร์

ของชาวมุสลิม ในเขต 37 ของ คุรุคราม ประเทศอินเดีย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าควบคุมตัวผู้ประท้วงประมาณ 20 คน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประท้วงกล่าวว่า พวกเขามีสิทธิที่จะประท้วง

โดยอ้างว่า การละหมาดวันศุกร์ของมุสลิม รบกวนพวกเขา

นอกจากนี้กลุ่มดังกล่าว ยังร้องตะโกน

บทสวด “ใจศรีราม” ตลอดเวลา

“ใจศรีราม” เป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู

ที่นักวิจารณ์มองว่าเป็นกลวิธีใช้ข่มขู่มุสลิมมากขึ้น

.

Tribuneindia

.

#ขุนคมคำ

 

 

ชาวฮินดูหลายสิบคน ประท้วงการละหมาดวันศุกร์มุสลิม ในคุรุคราม อินเดีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ