White Channel

ชาวเน็ตถูกใจแห่แชร์ ป้ายของมัสยิดบ้านควนไสนติดประกาศแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนซื้อสิทธิ ขายเสียง

SOCIAL : ชาวเน็ตถูกใจแห่แชร์ ป้ายของมัสยิดบ้านควนไสน หมู่ที่ 9 บ้านควนไสน ตำบล ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่ติดประกาศแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนซื้อสิทธิ ขายเสียง
โดยมีใจความว่า
.
แถลงการณ์มัสยิดบ้านควนไสน
ด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิลาล และคณะกรรมการมัสยิด ได้ประชุมร่วมกัน
และมีมติ ห้ามซื้อสิทธิ ขายเสียง ภายในหมู่บ้าน เนื่องเป็นเงินที่ผิดหลัก
การศาสนาอิสลาม(ฮารอม) และผิดกฎหมายบ้านเมือง
.
จึงมีบทลงโทษแก่บุคคล 2 ประเภท ดังนี้

 1. บุคคลที่นำเงินมาซื้อเสียงในหมู่บ้าน
 2. บุคคลที่แจกจ่ายเงินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
  โดยบุลคลที่ทำการฝ่าฝืนคำแถลงการณ์นี้ จะมีบทลงโทษ คือ อิหม่าม คอเต็บบิลาล และคณะกรรมการมัสยิดจะไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนากับบุคคลและครอบครัวของผู้ฝ้าฝืนทุกกรณี
  .
  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  มัสยิดบ้านควนไสน
  .

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ