skip to Main Content

WORLD : ชาวเน็ตร่วมยินดี และขอพรต่อพระเจ้า เมื่อหญิงฉนวนกาซาคลอดบุตร 4 คน ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางนาบลูส..สรรเสริญพระเจ้าเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา หลังผ่านเหตุการณ์โจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
.
6 กันยายน 65
Palestine online
.
#ขุนคมคำ

ชาวเน็ตร่วมยินดี และขอพรต่อพระเจ้า เมื่อหญิงฉนวนกาซาคลอดบุตร 4 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ