skip to Main Content

COVID-19 : ชาวไทยมุสลิมใน อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มละหมาดญุมาอะห์ หรือละหมาดวันศุกร์ ในวิถี New Normal หลัง ศปก.อ.เบตง มีการผ่อนปรนให้มีการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้เป็นวันแรก เฉพาะมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ พร้อมเน้นเข้มตามมาตรการ DMHTTA
.
เมื่อ 14 ม.ค. 65 ที่มัสยิดราฎอตุ้ลยันนะห์ หมู่ที่ 2 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เดินทางมาให้กำลังผู้ที่มาละหมาดวันศุกร์โดยวันนี้ได้เปิดให้ละหมาดเป็นวันแรกภายหลังจากที่ทาง ศบค.จังหวัดยะลาให้มีการผ่อนปรนให้มีการละหมาดวันศุกร์ และละหมาดญุมาอะห์ที่มัสยิดได้ ทำให้บรรยากาศการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้มีผู้มาละหมาดเป็นจำนวนมาก โดยก่อนละหมาดวันศุกร์ ทางคณะกรรมการของมัสยิดก็ได้ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆให้แก่ผู้ที่มาละหมาด โดยทุกคนจะต้องนำหลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็มเพื่อแสดงให้กับผู้เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ทั้งนี้ มัสยิดราฎอตุ้ลยันนะห์ ได้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปมาละหมาดวันศุกร์อย่างเป็นทากงารได้แต่ต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
.
นายเอก ยัง อภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ทุกคนต่างให้ความร่วมมือและได้มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการฉีดวัคซีนที่เป็นผลดี ต่อการป้องกันโควิด-19 และทำให้พื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์สามารถฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งตำบล เกิน 70% ไปแล้ว และมีบางพื้นที่ที่มัสยิดไม่ผ่านเกณฑ์และไม่สามารถที่จะเปิดละหมาดวันศุกร์ได้ ขณะเดียวกันสถานการณ์โรคระบาดระลอกใหม่นี้ยังคงมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่ในพื้นที่อำเภอเบตงยังไม่ปรากฏมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์โอมิครอนแม้แต่คนเดียว แต่ก็ไม่ได้ประมาทต่อเหตุการณ์ โดยต้องหามาตรการอื่นๆ เช่น ทุกคนต้องมีวัคซีนในตัวเองโดยเร็ว ในพื้นที่มีสัปบุรุษมัสยิดต้องฉีดวัคซีนแล้วและพร้อมให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคระบาดตามกระทรวงสาธารสุขทุกอย่าง
.
ด้านนายตอเล็บ ดือราพอ อิหม่านประจำมัสยิด กล่าว่า ขอความร่วมมือทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและอนุญาตละหมาดวันศุกร์ ได้ตามปกติ และประชาชนที่เข้ามาละหมาดต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็มโดยก่อนเข้ามัสยิดต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
.
ส่วนผู้ที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ บอกว่า การละหมาดวันศุกร์จำเป็นสำหรับมุสลิมชายที่มีอายุ15 ปีขึ้นไป เป็นภาคบังคับของศาสนาอิสลามต้องละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด เห็นด้วยว่าเราต้องอยู่กับโรคระบาดใหม่นี้ไปอีกนาน ฉะนั้น เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละมัสยิด ที่จะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อกับผู้มาละหมาดให้ได้ และใช้มาตรการที่รัดกุมอย่างเข้มงวด
.

ชาวไทยมุสลิมใน อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มละหมาดญุมาอะห์ หรือละหมาดวันศุกร์ ในวิถี New Normal

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ