skip to Main Content

WORLD : ชิฮ๊าบ โช๊ตตูร วัย 30 ปี ชาวมาลาปปุรัม รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ได้ออกเดินทางด้วยการเดินเท้าระยะทาง 8,640 กม. สู่มหานครมักกะฮ์ ซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ในปีหน้า 2023 โดยผ่าน 5 ประเทศ ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานในซาอุฯมาแล้ว 6 ปี ชิฮ๊าบกล่าวว่า เขาเติบโตขึ้นมาโดยได้ยินเรื่องราวในสมัยโบราณของผู้คนที่เดินทางจากเกรละไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเดินเท้า ซึ่งทำให้เกิดเป็นความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาที่จะเดินเท้าจากอินเดียไปจนถึงมักกะฮฺ เริ่มออกเดินทางไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา
.
เนื้อหา : ศราวุธ
.
#ขุนคมคำ

ชิฮ๊าบ โช๊ตตูร วัย 30 ปี ชาวมาลาปปุรัม รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ได้ออกเดินทางด้วยการเดินเท้าระยะทาง 8,640 กม. สู่มหานครมักกะฮ์ ซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ