White Channel

ชื่นชมท่องจำกุรอานจบ 10 ชม. 20 นาที มีผิดพลาด 8 ครั้ง

WORLD : ชื่นชมท่องจำกุรอานจบ 10 ชม. 20 นาที มีผิดพลาด 8 ครั้ง

.

สถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมนูร์ฮิกมะ ,อิรัก จัดโครงการอ่านกุรอาน(จากความจำ)ในหนึ่งวัน ดร.อับดุลลอฮฺ หัดดาด ประธานของสถาบัน (ขวา) เข้าร่วมอ่านกุรอานด้วย ซึ่งสามารถอ่านพระมหาคัมภีร์กุรอานตั้งแต่ซูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ-อัล-นาส จบภายใน 10 ชั่วโมง 20 นาที โดยมีข้อผิดพลาดเพียง 8 ครั้งเท่านั้น

.

ดร.อาลี จาลาล สภาอิสลามสูงสุด คณะกรรมการ และอาจารย์สถาบันฯ ร่วมรับฟังตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมมอบใบรับรอง

.

Nour Al-Hekma

#ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ