White Channel

ชื่นชมรร. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เชียงราย เด็กมุสลิมบ้านอัซซิดดิก(มุสลิมใหม่) แต่งกายตามหลักศาสนาได้ พหุวัฒนธรรม ม้ง-มูเซอ

SOCIAL : ชื่นชมรร. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เชียงราย เด็กมุสลิมบ้านอัซซิดดิก(มุสลิมใหม่) แต่งกายตามหลักศาสนาได้ พหุวัฒนธรรม ม้ง-มูเซอ
.
บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรกของ นร.บ้านอัซซิดดิก(มุสลิมใหม่) เชียงราย ไปรร. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
.
เพจบ้านอัซซิดดิก โพสต์ข้อความเมื่อวาน(16) ..เป็นวันแรกของปีการศึกษา 2566 ของเด็กนักเรียนบ้านอัซซิดดิก ที่จะไปเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีจำนวน 77 คน
.
อ.อัสมัน มาเสาะผู้ดูแลบ้านอัซซิดดิกได้ให้การอบรม แนะนำ เพื่อให้เกิดความมีระเบียบ ความปลอดภัย และวินัยต่างๆ
.
ด้วยกับเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามที่ทางโรงเรียนเห็นชอบในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนชนเผ่าม้งและมูเซอในพื้นที่
.
ด้วยกับอาหารฮาล้าลที่ทางโรงเรียนดำเนินการภายใต้การดูแลของบ้านอัซซิดดิก

ด้วยกับโอกาสที่เด็กสามารถกลับมาละหมาดบ่ายและกลับไปเรียนได้ตามปกติ

และด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุ้มชูและให้การสนับสนุนในทุกด้าน รวมไปถึงเครื่องแบบการแต่งกาย
‎جزاكم الله خيرا

☪️เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีอิสลามอยู่ในหัวใจ ได้ซึมซับและปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม และนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในวันข้างหน้า

‎اهدنا الصراط المستقيم
ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิด
‎آمين يارب العالمين🤲
.
ขอบคุณ เพจบ้านอัซซิดดิก

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ