White Channel

ชื่นชม รร. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จ.เชียงราย ให้นร.มุสลิมใหม่ บ้านอัซซิดดิก ไปละหมาดวันศุกร์และกลับมาเรียนต่อได้

SOCIAL : ชื่นชม รร. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จ.เชียงราย ให้นร.มุสลิมใหม่ บ้านอัซซิดดิก ไปละหมาดวันศุกร์และกลับมาเรียนต่อได้
.
บ้านอัซซิดดิก (ดูแลมุสลิมใหม่) จ.เชียงราย เผยภาพบรรยากาศละหมาดวันศุกร์ ของนักเรียนและมุสลิมในพื้นที่ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของบ้านอัซซิดดิกที่ส่งไปเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีจำนวน 77 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนพักมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดและกลับไปเรียนต่อได้
.
นอกจากนี้ที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ยังมี #ครัวฮาลาล ที่ทางโรงเรียนจัดให้ โดยปรุงภายใต้การดูแลแนะนำจากบ้านอัซซิดดิก และที่สำคัญนักเรียนสามารถชุดนักเรียนตามหลักการอิสลามได้อีกด้วย
.
ซึ่งจากการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง ที่รร.ได้อำนวยความสะดวก เข้าใจบริบทวัฒนธรรม ศาสนา พหุวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
.
นับเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงให้นักเรียนของเราได้รับโอกาสที่ดี ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณผอ.และคุณครูทุกๆท่าน
.
วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.66

บรรยากาศศุกร์แรกของเดือนฮัจญ์

ขอบคุณ บ้านอัซซิดดิก

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ