skip to Main Content

SOCIAL : ชื่อใหม่ตุรกีออกเสียงว่า ทุร-คี-เย่
.
เพจศูนย์ศึกษาตุรกี Turkish Studies Center โพสต์ข้อความไขข้อข้องใจการอ่านออกเสียงประเทศตุรกีที่เปลี่ยนชื่อใหม่ ใจความว่า …
.
น่าจะมีหลายท่านที่สงสัยการออกเสียงชื่อประเทศตุรกี ที่ประกาศมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้ว ตามหลักภาษาตุรกี เราจะอ่านคำว่า Turkiye ว่า ทุร-คี-เย่
.
ซึ่งจริงๆ แล้วคนในประเทศทุรคีเย่ เรียกชื่อประเทศเช่นนี้มานานแล้ว หากแต่ในครั้งนี้เป็นความพยายามในการให้เปลี่ยนมาใช้ทั่วกันเพื่อป้องกันความหมายที่คลาดเคลื่อนนั่นเอง
#Turkiye
#ทุรคีเย่
.
#ขุนคมคำ

ชื่อใหม่ตุรกีออกเสียงว่า ทุร-คี-เย่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ