skip to Main Content

SOCIAL : ชุมชนมุสลิมทุ่งครุ ร่วมกทม.ตั้งศูนย์แยกกัก ลดแพร่โควิด
.
นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi Community Isolation : Semi CI) ในพื้นที่ว่าเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เขตจัดหาสถานที่ภายในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน ลดการแพร่ระบาดในครัวเรือน เนื่องจากภายในชุมชนแต่ละชุมชนมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งศูนย์ฯ ตัวอย่างเช่น ที่ทำการของชุมชน มัสยิด สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น
.
ศูนย์แยกกักในชุมชน เป็นการแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดภายในครอบครัว โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา มีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วย จัดทำทะเบียนผู้ป่วย ตลอดจนการประสานงานกับสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วย และนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
.
2. สำนักงานเขตมีหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ อาหาร ยา และสนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล และจัดการขยะติดเชื้อต่าง ๆ
.
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ มีหน้าที่ในการสอบสวนโรค ตรวจวินิจฉัย จ่ายยา และให้คำปรึกษากับผู้ป่วย
.
“ปัจจุบัน เขตทุ่งครุได้เปิดศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi Community Isolation: Semi CI) แล้วทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนอัตตักวา รองรับได้ 10 เตียง ชุมชนดารีซีน รองรับได้ 25 เตียง ชุมชนใต้สะพาน รองรับได้ 20 เตียง และเร็ว ๆ นี้ จะเปิดอีก 1 แห่ง ที่ชุมชนซอยประชาอุทิศ 72 (มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์) รองรับได้ 30 เตียง
.
โดยขณะนี้จำนวนผู้ป่วยสะสมที่กักตัว ณ ศูนย์แยกกักในชุมชน มีดังนี้ ชุมชนอัตตักวา มีผู้ป่วยสะสม 8 คน หายป่วยแล้ว 3 คน ชุมชนดารีซีน มีผู้ป่วยสะสม 8 คน หายป่วยแล้ว 6 คน ชุมชนใต้สะพาน โซน 1 มีผู้ป่วยสะสม 12 คน หายป่วยแล้วทั้งหมด ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาคงเหลืออยู่ทั้งหมด 7 คน”
.
ผู้จัดการออนไลน์
.
#ขุนคมคำ

ชุมชนมุสลิมทุ่งครุ ร่วมกทม.ตั้งศูนย์แยกกัก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ