ซะกาตคือรายได้ที่เราทำได้ทั้งปีแล้วแบ่งเป็นสามส่วนแล้วออกซะกาตใช่หรือไม่

จำนวนการดู 72 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง