ซะกาตคือรายได้ที่เราทำได้ทั้งปีแล้วแบ่งเป็นสามส่วนแล้วออกซะกาตใช่หรือไม่ – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ