ซะกาตคือรายได้ที่เราทำได้ทั้งปีแล้วแบ่งเป็นสามส่วนแล้วออกซะกาตใช่หรือไม่

Loading

ใส่ความเห็น