ซาอุดิอาระเบียพาผู้ร่วมทดสอบกุรอานนานาชาติ [กษัตริย์ซาอุฯ] ครั้งที่ 43 เยี่ยมชมมัสยิดท่านนบี – White Channel

White Channel

ซาอุดิอาระเบียพาผู้ร่วมทดสอบกุรอานนานาชาติ [กษัตริย์ซาอุฯ] ครั้งที่ 43 เยี่ยมชมมัสยิดท่านนบี

WORLD : ซาอุดิอาระเบียพาผู้ร่วมทดสอบกุรอานนานาชาติ [กษัตริย์ซาอุฯ] ครั้งที่ 43 ทั้งหมด 166 คน ซึ่งมาจาก 117 ประเทศ เยี่ยมชมมัสยิดท่านนบี ซ.ล. /ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอานอันสูงส่ง และมัสยิดกุบา
.
3 กันยายน 66
Saudi Moia

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ