skip to Main Content

ซาอุดิอารเบีย ย้ำจุดยืนต่ออนาคตซีเรีย, ไม่มีที่สำหรับ อะสัด

 

สำนักข่าวอาหรับนิวส์ รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นาย อะดิ้ล อัล-จุเบร ออกรายงานผ่านสื่อว่า สถานการณ์วิกฤตในซีเรียที่ไม่มีความแน่นอน และจุดยืนของราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียต่อวิกฤตในซีเรียอยู่บนพื้นฐานของหลักการปฏิณญาเจนีวา และ มติของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ที่ 2254 ซึ่งมีชึ้นเพื่อการสร้างรัฐบาลชั่วคราวเพื่อปกครองซีเรีย และร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวมถึงเตรียมการเลือกตั้งใหม่ในซีเรีย โดยไม่มีพื้นที่ให้กับ นาย บะชาร อัล-อะสัด

ซาอุดิอารเบีย ย้ำจุดยืนต่ออนาคตซีเรีย, ไม่มีที่สำหรับ อะสัด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ