skip to Main Content

WORLD : ซาอุดีอาระเบีย ประกาศ จำนวนของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาทำอุมเราะห์ มีประมาณ 2 ล้านคน รวมถึงการแจกจ่ายอาหาร 1 ล้านมื้อ ให้กับผู้คนที่ถือศีลอดในมัสยิดใหญ่ (ฮะรอม) ตั้งแต่ต้นเดือน #รอมฎอน (เราะมะฎอน)
.
Osama Al-Hujaili รองหัวหน้าฝ่ายกิจการของมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่ง กล่าวว่า ตั้งแต่วันแรกของเดือนรอมฎอน (เราะมะฎอน) จนถึงวันที่สิบ (วันจันทร์ 11 เมษายน) อาหารถูกแจกจ่ายด้วยความช่วยเหลือของคนงานชายและหญิงมากกว่า 8,000 คน เพื่อแจกจ่ายอาหารละศีลอด 120,000 มื้อต่อวันในลานมัสยิด
.
TRTWORLD
.
#ขุนคมคำ

ซาอุดีอาระเบีย ประกาศ จำนวนของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาทำอุมเราะห์ มีประมาณ 2 ล้านคน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ