skip to Main Content

WORLD : ซาอุฯ ทำข้อตกลงร่วมกับ อิรัก ในการเพิ่มการขนส่งทางทะเล

ซาอุดีอาระเบียได้ลงนามในข้อตกลงการขนส่งทางทะเลกับอิรัก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเคลื่อนย้ายเรือพาณิชย์ระหว่างสองประเทศ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการค้า และการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าถึงท่าเรือ

ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการคมนาคม ท่าเรือชายแดน และท่าเรือของสภาประสานงานซาอุดิอาระเบียอิรัก ที่กรุงริยาดห์ นำโดย ซอแเละห์ บิน นาซิร อัลยาซิร ( Saleh Bin Nasser Al-Jasser) รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและโลจิสติกส์ของซาอุดิอาระเบีย และ นาซิร อัลชิบลี (Nasser Al-Shibli) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอิรัก

ทั้งสอง ตกลงที่จะเพิ่มปริมาณการแลกเปลี่ยนทางการค้าผ่านท่าเรือ Jdeidet Arar โดยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรวบรัดขั้นตอน การเร่งการเคลื่อนย้าย และการแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ท่าเรือเพื่อให้กระบวนการจัดการต่างๆไม่เกิน 4ชั่วโมงต่อตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งรายงานเป็นระยะ มีการประเมิน และการปรับปรุง

และยังมีรายงาน โครงการขยายถนนที่เชื่อมระหว่างท่าเรือ และชายแดนซาอุดิอาระเบีย จะเริ่มดำเนินการด้วยเช่นกัน

Saudi, Iraq agree to increase maritime shipping

ซาอุฯทำข้อตกลงร่วมกับอิรัก ในการเพิ่มการขนส่งทางทะเล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ