skip to Main Content

WORLD : ซาอุฯลั่นกลางOIC ช่วยอัฟกานิสถาน 1 พันล้านลิยาล
.
19 ธันวาคม 64 การประชุมพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศ OIC จัดขึ้นในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน Faisal bin Farhan รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียประกาศ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถาน 1 พันล้านริยาล หรือประมาณ 9 พันล้านบาท
.
อัฟกันอูรดู
#ขุนคมคำ

ซาอุฯลั่นกลางOIC ช่วยอัฟกานิสถาน 1 พันล้านลิยาล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ