skip to Main Content

UPDATE : ซาอุฯแนะผู้แสวงบุญฉีดวัคซีน ก่อนทำอุมเราะฮ์เพื่อความปลอดภัย

ทางการซาอุฯ แนะนำผู้แสวงบุญให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อยืนยันว่าการประกอบพิธีอุมเราะฮ์มีความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

มุฮัมมัด ศอลิห์ บินตีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการหัจญ์และอุมเราะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย บอกกับกับอัลอะเราะบียะฮ์ภายหลังที่เขาเข้ารีบการฉีดวัคซีนว่า ทุกข้อควรระวังและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการต่าง ๆ รวมถึง การเว้นระยะห่างทางสังคม, ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ, สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนการกำหนดช่วงอายุของผู้แสวงบุญที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีอุมเราะฮ์ได้ในปีนี้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของทุกคน

ซาอุฯแนะผู้แสวงบุญฉีดวัคซีน ก่อนทำอุมเราะฮ์เพื่อความปลอดภัย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ