skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : ซาอุฯใช้รายได้จากราคาน้ำมันขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน

ไฟซอล อาลีบราฮิม (Faisal Alibrahim) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผนของซาอุดิอาระเบีย กล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์ในการประชุมที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาลคือการขยายเศรษฐกิจที่ไม่ใช่น้ำมันในปี 2023 โดยจะใช้รายได้จากราคาน้ำมันที่ขึ้นในปีนี้ เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามเป้าหมายของโครงการวิสัยทัศน์ปี 2030

โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายทางการคลังของราชอาณาจักร รวมถึงหารือกับบริษัทต่างๆ จากทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาย้ายการดำเนินงานบางส่วนเข้ามาในประเทศ ขณะที่ผลสำรวจของนักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์ก ระบุว่าในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ 20 ประเทศ ซาอุดีอาระเบียจะเป็นที่เติบโตเร็วที่สุดในปีนี้ รองจากอินเดีย

ทั้งนี้ โครงการวิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดิอาระเบีย เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดโดยเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฏราชกุมาร เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย และสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

 

https://www.middleeastmonitor.com/20220523-saudi-arabia-to-use-windfall-to-boost-non-oil-economy/

ซาอุฯใช้รายได้จากราคาน้ำมันขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ