skip to Main Content

WORLD : ซาอุฯ พร้อมรับผู้แสวงบุญ 1 ล้านคนร่วมพิธีฮัจญ์ปีนี้
.
ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผย เมื่อวันที่ 9 เมษายน ระบุว่า ซาอุฯจะเปิดให้ผู้แสวงบุญจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน 1 ล้านคน เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ในปีนี้ นับเป็นการปรับนโยบายเป็นครั้งแรกหลังจาก 2 ปีที่ผ่านมามีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
.
โดยมีข้อกำหนดสำคัญ 2 ข้อ คือ
1. มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และได้รับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีฯ กำหนด
2. ต้องแสดงผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบ 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางมายังซาอุดีฯ
.
พิธีฮัจญ์ นับเป็นหนึ่งใน 5 เสาเหลักของศาสนาอิสลาม โดยชาวมุสลิมต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต โดยพิธีฮัจญ์ นับเป็นการรวมตัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีจำนวนคนเข้าร่วมมากที่สุดในโลก ล่าสุดเมื่อปี 2562 มีผู้เข้าร่วมพิธีในซาอุดีอาระเบียมากถึง 2.5 ล้านคน
.
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียต้องประกาศลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ลงเหลือราว 1,000 คนเท่านั้นเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ก่อนที่ในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 คนสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส
.
อ้างอิง
Thai Consulate Jeddah
.
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/9/saudi-arabia-sets-limit-of-1m-hajj-pilgrims-this-year

ซาอุฯ พร้อมรับผู้แสวงบุญ 1 ล้านคนร่วมพิธีฮัจญ์ปีนี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ