ซาอุเตรียมจัดตั้งสถาบันความมั่นคงทางไซเบอร์ – White Channel

White Channel

ซาอุเตรียมจัดตั้งสถาบันความมั่นคงทางไซเบอร์

เกิดอะไรในโลก : ซาอุฯ เตรียมจัดตั้งสถาบันความมั่นคงทางไซเบอร์

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อ๊าล ซะอู๊ดแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันใหม่ สำหรับความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับโลก (GCF) ในกรุงริยาด โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สถาบัน GCF ต้องมีความเป็นอิสระทางการเงินและการบริหาร ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมาย และบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารของสถาบัน

สำนักข่าว SPAของซาอุดิอาระเบีย รายงานว่า ประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของซาอุดิอาระเบียมีอยู่มากมาย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก กลายเป็นรูปแบบที่ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้บุกเบิกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

จากข้อมูลของ SPAราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 2ของโลก ในดัชนีความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ และในรายงานประจำปีเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกสำหรับปี 2022

โดยซาอุดีอาระเบียมีหน่วยงานระดับชาติ ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ซึ่งจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลเป็นประจำเพื่อสร้างความตระหนักรู้

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ