skip to Main Content
ซิกข์ ฮินดู เปิดพท.ให้มุสลิมละหมาด ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มขวาจัด(ฮินดูทวา)ที่ขัดขวาง
.
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 64 จากกรณีกลุ่มฮินดูขวาจัด ในคุรุคราม รัฐหรยาณา อินเดีย ขัดขวางมุสลิม ไม่ให้ละหมาดวันศุกร์ในที่สาธารณะที่รัฐบาลจัดให้ Akshay Yadav นักธุรกิจชาวฮินดู จึงได้เปิดร้านค้าซึ่งมีพื้นที่ว่าง ให้มุสลิมมาละหมาดวันศุกร์ นอกจากนี้ยังมีวัดของชาวซิกข์ที่เปิดให้มุสลิมสามารถไปละหมาดได้เช่นกัน
.

ซิกข์ ฮินดู เปิดพท.ให้มุสลิมละหมาด ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มขวาจัด(ฮินดูทวา)ที่ขัดขวาง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ