skip to Main Content

POLITICS : ซูการ์โน ..ยะลา พรรคประชาชาติ ชี้ กยศ.มีดอกเบี้ยเบี้ยปรับ คือการค้ากำไร ใช้งบฯพันล้านจ้างทนายตามหนี้นักศึกษา

        การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (...) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่..) .. .. ซึ่งพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติและคณะ เป็นผู้เสนอร่าง นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ได้ร่วมอภิปรายด้วย

โดยนายซูการ์โน อภิปรายว่า ความจริงแล้วการอภิปรายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ควรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะเรื่องหนี้ กยศ.เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยพรรคประชาชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ผู้ที่ติดหนี้ กยศ.มีความยากลำบากอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการคิดดอกเบี้ย เป็นการค้ากำไรของ กยศ. เป็นตรรกะการคิดบริการทางการศึกษาที่ผิดไป เป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประชาชนมีฐานะทางการเงินไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จะเห็นได้จากรัฐบาลหลายยุคสมัย เช่น ยุคท่านชวน หลีกภัย หรือยุคพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร มีเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ลูกหลานชาวนา คนชายขอบของประเทศเหตุผลที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีมากขึ้นคือการพัฒนาการศึกษาผิดรูปแบบ เช่นการจัดสรรงบประมาณประจำปีด้านการศึกษาน้อยกว่าด้านความมั่นคง นี่เป็นเรื่องที่ผิดตามรัฐธรรมนูญด้วย เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดชัดเจนว่าหน้าที่หลักของรัฐบาล ต้องจัดการศึกษา ในหมวดที่ 5 มาตรา 54 ‘รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาในระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าการศึกษา

จากการบริหารหนี้ที่คิดแต่ผลกำไร คิดดอกเบี้ย คิดเงินค่าปรับ ยอดรวมรายได้สุทธิของ กยศ.จะเห็นได้ว่ามียอดกองทุนเริ่มต้น 4 พันล้าน แต่ปัจจุบันมีรายได้จากดอกเบี้ยและค่าปรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,744 ล้านบาท เฉลี่ยตั้งแต่ปี2557 – 2563 ได้มีกองทุนเฉลี่ย 5,535 ล้านบาท เงินจำนวนนี้ผิดวัตถุประสงค์ที่จะเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืม ทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษากว่า 1.6 ล้านคนติดหนี้ กยศ. รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ได้รับผลกระทบกว่า 20 ล้านคน

การบริหารจัดการ การดำเนินคดีต่อลูกหนี้ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 8,788 ล้านบาท เฉลี่ยแล้ว กยศ.ใช้เงิน 1,255 ล้านบาทเป็นค่าจ้างทนายไปทวงหนี้ จึงขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการ, กองทุน กยศ. และรัฐมนตรีว่า เราเสียงบประมาณปีละกว่าพันล้านบาท เพื่อจ้างทนายไปทวงหนี้กับคนที่เป็นลูกหลานคนไทยที่เป็นอนาคตของประเทศ ทำไมไม่เอาเงินกว่าพันล้านบาทนี้ไปใช้หนี้กองทุน โดยไม่ต้องจ้างทนายและไม่ต้องมีคดีความด้วย การบริหารเงิน กยศ. ต้องใช้ตรรกะว่าไม่ใช่การบริหารเพื่อหวังผลกำไร ดังนั้น กยศ. ควรสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนไทยทุกคน

มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ

รองโฆษกพรรคประชาชาติ

ซูการ์โน ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ชี้ กยศ.มีดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ คือการค้ากำไร ใช้งบฯพันล้านจ้างทนายตามหนี้นักศึกษา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ