skip to Main Content

POLITICS : ซูการ์โน เผย ส.ส.ประชาชาติ ไม่รับหลักการ ร่างกม. 5 ฉบับ ร่างกม.กัญชา-สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต เหตุขัดกับหลักศาสนา
.
นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ กล่าวว่า ส.ส.ของพรรคประชาชาติ จะลงมติไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ…. และร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ… ที่สภาพิจารณาเนื่องจากขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแล้วยังมี ร่างพ.ร.บ.อีก 3 ฉบับ ที่ส.ส.ของพรรคจะไม่รับหลักการ คือ ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือ ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ที่เสนอโดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล , ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ… หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.. ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมเสนอต่อสภา เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม และพระคัมภีร์ อัลกุรอาน ที่กำหนดให้เป็นวิถีปฏิบัติของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้าม
.
นายซูการ์โน กล่าวตอบคำถามที่ว่า ได้พูดคุยกับพรรคฝ่ายค้านและทำความเข้าใจแล้วหรือไม่ ว่า ได้พูดคุยแล้ว และแจ้งว่าพรรคประชาชาติมีความลำบากใจ หากพรรคก้าวไกลต้องการสร้างความเท่าเทียม ไม่ควรทำให้เกิดผลกระทบกับสิทธิของบุคคลอื่น และวิถีปฏิบัติของคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่กฎระเบียบเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม รวมไปถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย เช่น กรณีที่ต้องการแก้ไขให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ ควรมีข้อยกเว้นให้กับบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะตามพระคัมภีร์อัลกุรอานกำหนดชัดเจน ว่าเป็นระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย แต่หากมีกฎหมายออก และมีบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันขอให้อิหม่ามทำพิธีให้ แต่หากอิหม่ามปฏิเสธอาจถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ กรณีที่บอกว่า หญิง ชาย เท่าเทียม แต่หลักปฏิบัติผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นำหรือโต๊ะอิหม่ามได้ เป็นต้น
.
กรุงเทพธุรกิจ
.

ซูการ์โน เผย ส.ส.ประชาชาติ ไม่รับหลักการ ร่างกม. 5 ฉบับ ร่างกม.กัญชา-สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต เหตุขัดกับหลักศาสนา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ