skip to Main Content

WORLD : ซูดานมีข้าวสาลีและแป้งสำรอง อยู่จนถึงแค่เดือนเมษายนปีหน้า

คณะรัฐมนตรีซูดานกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ซูดานมีสต็อกข้าวสาลีและแป้งในสต็อกเพียงพอจนถึงเดือนเมษายน 2022


หลังเศรษฐกิจของซูดานอยู่ในภาวะวิกฤติ และประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าพื้นฐานอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงขนมปังสำหรับการยังชีพ


รัฐบาลประสบปัญหาในการซื้อข้าวสาลี และแป้งจากผู้นำเข้าเชิงพาณิชย์ แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐฯในการจัดส่งข้าวสาลีบางส่วน ผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ


นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาอาหารอยู่ในระดับสูง แม้จะอยู่ในช่วงหลังของการเก็บเกี่ยวในท้องถิ่นแล้วก็ตาม

ซูดานมีข้าวสาลีและแป้งสำรอง อยู่จนถึงแค่เดือนเมษายนปีหน้า

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ