skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : ญี่ปุ่นประชากรลดฮวบ เล็งเก็บภาษีแก้ปัญหาบ้านร้างเต็มเมือง

ปัญหาสังคมสูงวัยของ “ญี่ปุ่น” กำลังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ ปัญหาที่พักอาศัยถูกทิ้งร้างหลังจากที่ผู้พักอาศัยเดิมเสียชีวิตลง และไม่มีผู้เข้ามาจัดการดูแล ปล่อยให้กลายเป็นบ้านร้าง แหล่งสกปรกและเสี่ยงต่อการพังทลาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญท่ามกลางการลดลงของจำนวนประชากรราว 1,500 คน/วัน

ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า รัฐบาลท้องถิ่นในหลายเมืองของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดการปัญหา “บ้านร้าง” ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการทางภาษีในการกระตุ้นให้ผู้เป็นเจ้าของ กลับมาจัดการที่พักอาศัย ไม่ให้ปล่อยทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง

📌 ผลกระทบเป็นลูกโซ่

โดยปัญหาบ้านร้างหรือ “อากิยะ” (akiya) ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึงบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน หลังจากผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตลง และทายาทปฏิเสธที่จะเข้ามาอยู่อาศัยหรือเข้ามาจัดการ กำลังเป็นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นในหลายเมือง พร้อมกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่น

ข้อมูลของกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารญี่ปุ่นระบุว่า ในปี 2018 มีที่พักอาศัยในญี่ปุ่นราว 14% หรือประมาณ 8.5 ล้านยูนิตทั่วประเทศถูกทิ้งร้าง ขณะที่สถาบันวิจัยโนมูระคาดการณ์ว่า หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำนวนบ้านร้างของญี่ปุ่นจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 31% หรือประมาณ 22 ล้านยูนิตภายในปี 2038

ทั้งนี้ ปัญหาบ้านร้างส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการทางภาษีของญี่ปุ่นที่ใช้มาอย่างยาวนาน โดยที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยจะถูกเก็บภาษีต่ำกว่าที่ดินประเภทอื่นประมาณ 3-4 เท่า ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นในยุค “ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ” (economic miracle) ทศวรรษ 1960-70

มาตรการดังกล่าวส่งผลให้หลังจากที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยเสียชีวิตลง ทายาทที่พักอาศัยอยู่ต่างถิ่นมักจะคงสภาพที่พักอาศัยไว้เช่นเดิมเพื่อประโยชน์ทางภาษี แต่ขาดการจัดการปรับปรุงดูแลกระทั่งที่พักอาศัยจำนวนมากมีสภาพทรุดโทรม

📌 หวังใช้ประโยชน์สูงสุด

ในปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่นหลายแห่งจึงกำลังพิจารณามาตรการจัดการกับบ้านร้างเหล่านั้น โดยเฉพาะ “เกียวโต” ที่มีบ้านร้างอยู่ภายในเมืองราว 15,000 หลัง เป็นเมืองแรกของญี่ปุ่นที่เตรียมจะประกาศใช้อัตราภาษีใหม่สำหรับบ้านร้างโดยเฉพาะ

โดยอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของบ้านร้างแต่ละหลัง แต่มาตรการนี้ยังต้องผ่านการเห็นชอบของกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร รวมถึงสภาเมืองภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบให้กับรัฐบาลท้องถิ่นอื่น ๆ ในการจัดการปัญหาบ้านร้าง

“ฮิโรยูกิ นาคากามิ” ผู้จัดการระบบภาษีบ้านร้างของเมืองเกียวโต ระบุว่า “ภาษีดังกล่าวจะเพิ่มทางเลือกในตลาดที่อยู่อาศัยมากขึ้น เพื่อที่คนญี่ปุ่นจะได้ไม่ทอดทิ้งทรัพย์สินเหล่านั้น แต่ส่งมอบให้กับคนรุ่นถัดไป”

ขณะที่นิกเคอิ เอเชียรายงานว่า รัฐบาลท้องถิ่นของ “อามางาซากิ” เป็นอีกเมืองที่เตรียมพิจารณาให้ที่ดินที่มีบ้านร้างทรุดโทรมเสี่ยงต่อการพังทลาย ไม่จัดเป็นที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยและจัดเก็บภาษีด้วยอัตราที่สูงขึ้น เช่นเดียวกันกับ “โกเบ” ที่ตัดสินให้ที่ดินที่มีบ้านร้าง 70 แห่งภายในเมืองไม่เข้าข่ายที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยแล้วเช่นกัน

📌 แม้จะร้างแต่ก็จัดการยาก

ถึงแม้ว่าบ้านร้างและการขยายตัวของบ้านร้างที่กำลังค่อยๆ แผ่ขยายเป็นเหมือนจุดเล็กๆ ของเมืองใหญ่เป็นปัญหาที่ต้องจัดการ แต่แน่นอนว่าด้วยปัญหาเช่นความขัดแย้งทางกฏหมายและเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนไปนั้นทำให้รัฐเข้าจัดการบ้านร้างเหล่านี้ได้ยาก เมืองเช่นโยโกซุกะเองก็พยายามหาทางแก้ไข หรือในระดับรัฐก็ค่อนข้างต้องใช้มาตรการเชิงรุก กระทั่งมีการออกกฏหมายเพื่อเข้าจัดการ รื้อทำลายบ้านร้างเหล่านั้นและจัดการดูแลการใช้พื้นที่กันต่อไป

ที่เมืองโยโกซุกะเองก็พยายามจัดการซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เช่นการจัดทำตลาดบ้านว่างในเมือง ที่แม้ว่าราคาบ้านในเมืองจะลดลงต่ำกว่า 70% จากยุครุ่งเรืองแล้ว มีบ้านแค่หลังเดียวที่ขายได้ และบ้านพร้อมสวนเล็กๆ ขายออกไปในราคาไม่ถึงเจ็ดแสนเยนหรือไม่ถึงสองแสนบาทไทย หลายเมืองใกล้เคียงก็แก้ปัญหาเมืองร้างและลงทุนมากกว่านั้น เช่นมีการเชิญชวนคนกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้าไปอยู่ มีการเสนอเงินสดให้คนที่ซื้อบ้าน ซึ่งก็มีไม่มากที่เหล่าฟรีแลนซ์และศิลปินอิสระจะตามไปจากโครงการดังกล่าว

หนึ่งในโปรเจคที่น่าสนใจคือโครงการ Echigo-Tsumari Art Field โครงที่ศิลปินนำเอาอาคารร้างในย่านแถบตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว แล้วสร้างเป็นงานศิลปะจัดแสดงแบบชั่วคราว ตัวงานก็ค่อนข้างเอาเรื่องคือศิลปินจะชวนให้คนไปนอนค้างในตึกร้างนั้น โดยในห้องจะมีที่ให้นอน บรรยากาศภายในห้องจะใช้แสงและการนอนที่เหมือนว่าผู้ชมจะได้หลุดเข้าไปในฝันที่ชัดเจน เป็นภาพฝันของบ้านในฝัน บ้านในฝันที่ย่าน ที่บ้านร้างๆ เหล่านี้เคยบรรจุฝันและอาจกลายเป็นบ้านในฝันใหม่ต่อไปได้

สำหรับโปรเจคนี้เจ้าของโปรเจคบอกว่าความสำคัญหนึ่งคือการรักษาโครงสร้างและสิ่งที่เป็นกายภาพของบ้านเรือนเอาไว้ให้อยู่ในลักษณะที่ดี ซึ่งในแง่ของการจัดการ ในหลายเมืองและหลายพื้นที่ทางภาครัฐเองก็กำลังกังวลและลงมือไปจัดการไม่ให้บ้านร้างที่หาเจ้าของและหาการพัฒนาไม่ได้เหล่านี้ อย่างน้อยก็ต้องทำการรื้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเมืองต่อไป

📌 ความเห็นที่ไม่ตรงกัน

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อถกเถียงถึงมาตรฐานในการพิจารณาตัดสินว่า บ้านที่ถูกทิ้งร้างแต่ละหลังจัดเป็นที่พักอาศัยหรือไม่ ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งหลีกเลี่ยงที่จะใช้มาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ แม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่น
จะมีอำนาจตามกฎหมายในการรื้อถอนบ้านร้างที่เสี่ยงต่อการพังทลาย แต่ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ

การจัดการปัญหาบ้านร้างจึงยังคงเป็นความท้าทายที่ทางการญี่ปุ่นต้องเร่งหาทางออก ท่ามกลางจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปริมาณที่พักอาศัยอาจสูงเกินความต้องการของประชากรภายในประเทศ

กรณีบ้านผีสิงของญี่ปุ่นเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากญี่ปุ่นแล้วเมืองเล็กๆ และเมืองรอบนอกรวมถึงย่านพักอาศัยในหลายแห่งจากทั่วโลกก็มีรายงานในทำนองเดียวกันทั้งในยุโรปและเอเชีย หลายเมืองกลายเป็นเมืองทิ้งร้าง มีสรรพสัตว์และพืชพรรณขึ้นปกคลุม การหดตัวของประชากรและเทรนของโลกใหม่กำลังเข้าปะทะกับหน้าตาและความรู้สึกของเมืองอย่างจริงจัง

 

 

 

 

ที่มา :
prachachat : https://www.prachachat.net/world-news/news-865549
citycracker : https://citycracker.co/intangible-city/akiya-ghost-house/

ญี่ปุ่นประชากรลดฮวบ เล็งเก็บภาษีแก้ปัญหาบ้านร้างเต็มเมือง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ