White Channel

ญี่ปุ่นมีมุสลิม ประมาณ 230,000 คน #ส่งฮาฟิศ ร่วมทดสอบกุรอานระดับโลกที่ ซาอุฯ

WORLD : ญี่ปุ่นมีมุสลิม ประมาณ 230,000 คน #ส่งฮาฟิศ ร่วมทดสอบกุรอานระดับโลกที่ ซาอุฯ
.
มาชาอัลลฮฺ…ฮาฟิศญี่ปุ่น “ยาซิน โยชิดะ” ชั้นม.3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทาลีมุล กุรอาน,โตเกียว(ก่อตั้งปี 2557) ร่วมทดสอบกุรอาน กษัตริย์ซาอุฯครั้งที่ 43
.
ทั้งนี้ ฮิโรฟูมิ ทานาดะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะในโตเกียว คาดการณ์ว่าปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมมากกว่า 200,000 คน
.
ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากสถิติของรัฐบาล และตัวเลขสมาชิกของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในญี่ปุ่น
.
การศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าชาวมุสลิมประมาณ 230,000 คน ณ สิ้นปี 2563
.
ที่มา talimul quran tokyo
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ