skip to Main Content

UPDATE : “ไม่มีใครต้องกังวล กับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เราจะบังคับใช้กฎหมาย (ชารีอะหฺ)ตามคำสั่งของ อัลลอฮฺ และแนวทางปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม”โฆษกฏอลิบานกล่าว
.
Zabihullah Mujahid โฆษกกลุ่มฏอลิบาน กล่าวบนเวที Loya Jirga Hall ในกรุงคาบูล ว่าเป้าหมายของการต่อสู้ของเรา คือการปฏิบัติตามศาสนาอิสลาม
.
23 สิงหาคม 64
ที่มา : EmartIslamiUrdu
.
#ขุนคมคำ เรียบเรียง

ฏอลิบาน เผยใช้กฎหมายตามคำสั่งของอัลลอฮ และ รอซูล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ